עולם מכירות

מטרה:קבלת נתונים עדכניים ומדויקים הנוגעים למכירות, לקוחות ועלות המכר מהווה בסיס להבנה והתמקדות נכונה של צוות המכירות והנהלת החברה ביעדי הגדלת מכירות ויצירת רווחים

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, אנשי הכספים, מנהלי מכירות, סוכנים

תיאור החבילה:מבט כולל על נתוני המכירות, הלקוחות והרווח הגולמי בחברה ממבט על הנועד למנהלי החברה ועד מידע פרטני המאפשר לסוכנים בשטח לדעת היכן הם עומדים ביחס ליעדים שהוצבו להם

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • ניתוח מכירות לפי לקוחות\פריטים
 • ניתוח מחירים ללקוח ולפריט
 • דוחות השוואתיים לתקופות
 • דוח עמלות סוכנים מבוסס מכירות\גבייה
 • לקוחות ופריטים לא פעילים
 • תכנון מול ביצוע

עולם פיננסי

מטרה:קבלת מידע פיננסי רב חברתי או עבור חברות בודדות עבור מנהלי הכספים ומנהלי החברה באופן ברור המהווה בסיס לשליטה ובקרה מדויקת במצב הפיננסי, גבייה, תקבול של החברות הקיימות

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל כספים, אנשי הכספים

תיאור החבילה:קבלת מידע פיננסי רב חברתי או עבור חברות בודדות, אפשרות לניתוח מאזנים ודוחות רווח והפסד לפי קודים תמחיריים ופרויקטים וכן דוחות מרכזי רווח (כולל העמסות עקיפות)

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • מאזן לפי מימדים
 • רווח והפסד לפי מימדים
 • דוחות גביה
 • דוח ניתוח מרכזי רווח\פרויקט
 • בנקים תנועות שלא הותאמו
 • דוח גיול
 • מע"מ מאוחד
 • דוח התאמת ספרים
 • דוח כרטסת
 • דוח תקבולים

עולם המלאי

מטרה:קבלת נתוני מלאי עדכניים, רמות מלאי בחתכים משתנים ובתקופות שונות, השוואת תקופתיות וזיהוי מלאי איטי או מלאי מת במחסנים הן ברמת הפריט והן ברמת אצוות או מספרים סידוריים

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל רכש, אנשי רכש, מחסנים ולוגיסטיקה

תיאור החבילה:נתוני המלאי בחברה ממבט דינמי ורחב הנועד למנהלי החברה ועד מידע פרטני המאפשר למנהלי המלאי והלוגיסטיקה לנהל את המלאי, להפטר ממלאי מת ולטייב את תהליכי הרכש בחברה

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • ניתוח רמות מלאי תקופתיות
 • השוואת מלאי לתקופות
 • מלאי נוכחי מול הזמנות רכש פתוחות
 • דוח מלאי איטי ומת
 • גיול מלאי
 • ניתוח אצוות ומספרים סידוריים

עולם קשרי לקוחות

מטרה:דוחות קשרי לקוחות מספקים תובנה רבת ערך לסיבות הצלחה או החמצה של הזדמנויות המכירה בחברה וגיבוש מסקנות בכל הנוגע לאסטרטגיות מכירה וניהול הזדמנויות עתידי

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, אנשי מכירות(סוכנים)

תיאור החבילה:דוחות דינמיים ומפורטים המאפשרים לעקוב אחר נתוני נפחי מכירות פוטנציאליים, עדכוני התקדמות במשא ומתן וניתוח כל שלב בתהליך המכירה

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • דוח סטטוס הזדמנויות
 • ניתוח הזדמנויות מכירה דינמי
 • דוח הזדמנויות תקופתי
 • דוח סטטיסטיקת הצלחה והחמצה
 • דוח ניתוח שלבי הזדמנות

קריאות שירות

מטרה:דוחות קשרי לקוחות מספקים תובנה רבת ערך לסיבות הצלחה או החמצה של הזדמנויות המכירה בחברה וגיבוש מסקנות בכל הנוגע לאסטרטגיות מכירה וניהול הזדמנויות עתידי

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, אנשי מכירות(סוכנים)

תיאור החבילה:דוחות דינמיים ומפורטים המאפשרים לעקוב אחר נתוני נפחי מכירות פוטנציאליים, עדכוני התקדמות במשא ומתן וניתוח כל שלב בתהליך המכירה

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • דוח סטטיסטיקת הצלחה והחמצה
 • דוח ניתוח שלבי הזדמנות
 • ניתוח הזדמנויות מכירה דינמי

עולם הרכש

מטרה:קבלת נתונים עדכניים ומדויקים הנוגעים לרכש, ספקים ועלויות מהווה בסיס להבנה והתמקדות נכונה של צוות הרכש והנהלת החברה בניתוח רכש לוגיסטי וכן השוואה מול רמות מלאי קיים

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, אנשי הכספים, מנהלי רכש

תיאור החבילה:מבט כולל על נתוני הרכש, הספקים, מחירים והנחות, עלויות פריטים והשוואה למלאי קיים. ממבט על הנועד למנהלי החברה ועד מידע פרטני המאפשר לנתח רכש לפריטים לאורך זמן

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים
 • ניתוח רכש לפי ספקים\פריטים
 • ניתוח רכש תקופתי
 • רמות רכש מול מלאי
 • ניתוח רכש השוואתי

עולם התכנון

מטרה:מערכת תכנון המאפשרת למשתמשים השונים להזין נתוני תכנון\תחזית ברמה חודשית ושנתית בארגון, בין אם בצורה כספית או כמותית, ניהול גרסאות ואישורים

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל כספים

תיאור החבילה:מערכת תכנון המאפשרת ללקוח הקצה לבצע תכנון לפי אובייקטים שונים כגון: תכנון לפי אנשי מכירות, פרויקטים סעיפים תקציביים וכדומה. ניתן לתכנן בערך או בכמות

תוכן עסקי
 • מסך קלט תכנון דינאמי
 • תכנון מול ביצוע לפי אנשי מכירות
 • תכנון מול ביצוע לפי פריטים
 • תכנון מול ביצוע לפי קבוצות פריטים
 • תכנון מול ביצוע לפי חשבונות
 • תכנון מול ביצוע בעל 2 רמות דינאמי

עולם בקרת סאפ

מטרה:קבלת נתוני בקרה על מערכת ה- SAP כיום מערכת ה- SAP אינה מאפשרת מידע נגיד זה

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל כספים

תיאור החבילה:מטרת חבילה זו הינה לספק תמונת ראי של מה קורה בתוך מערכת ה- SAP, נתונים כגון שעות עומס, שעות מתות ,כמויות פעולות יומיות ע"פ סוגי משתמשים, ניתוחי פעילויות ועוד

תוכן עסקי
 • דוח פעולות יומיות לפי סוגי תנועות יומן
 • דוח שעות פעילות (התפלגות משתמשים לפי השעות הכי "עמוסות במערכת"
 • דוח כמות פעולות יומיות לפי התאמות פנימיות
 • השוואת פעילות לפי בסיסי נתונים
 • דוח כמויות ומספר שורות של מסמכים
 • דוח שימוש (עדכון\יצירה\מחיקה) של נתוני אב במערכת

עולם השכרה

מטרה:קבלת נתוני עולם השכרה מעל Asset One

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל כספים

תיאור החבילה:מטרת חבילה זו הינה לספק תמונת מבט על עולם ההשכרה הכולל מלאי נכסים לפי צפי הכנסות פרטני ודוח פדיון מפורט

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים השכרה
 • ריכוז השכרות
 • ריכוז כספי
 • הכנסות צפויות
 • דוח פדיון

עולם משכנת

מטרה:קבלת נתוני עולם המשכנת מעל Asset One

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל כספים

תיאור החבילה:מטרת חבילה זו הינה לספק תמונת מבט על עולם המשכנת הכולל מלאי נכסים לפי קטגוריות עד צפי הכנסות פרטני

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים משכנת
 • מלאי נכסים
 • ריכוז כספי
 • הכנסות צפויות
 • שינוי דיירים ומפרטים

עולם קריאות שירות

מטרה:קבלת נתוני עולם קריאות שירות מעל Asset One

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל תפעול, סמנכ"ל כספים

תיאור החבילה:מטרת חבילה זו הינה לספק תמונת מבט על עולם קריאות השירות, הכולל פירוט קריאות שירות פרטני לפי תקופות, עמידה ביעדי SLA

תוכן עסקי
 • לוח בקרה למנהלים שירות
 • מצב קריאות שירות(לפי סטטוס\עובדים\סוגי תקלות וכו')
 • השוואת קריאות שירות תקופתיות
 • תקלות חוזרות
 • משך זמן סגירת תקלות- KPI מול SLA

עולם בקרת מערכת BI

מטרה:קבלת נתוני בקרה מעל מערכת ה- BI והשימושיות בה

צרכני מידע:מנכ"ל החברה, סמנכ"ל מכירות, סמנכ"ל כספים, מנהל BI

תיאור החבילה:מטרת חבילה זו הינה לספק תמונת ראי של מה קורה בתוך מערכת ה- BI, הבנה של צריכת הדוחות והשימושיות בה

Analytics package description
 • Top 10 reporting usage , דוחות נצפים ביוצר
 • כמות פתיחות של דוחות
 • חיבוריות למערכת ה- BI במהלך החודש
 • שימושיות לפי משתמשים במערכת ה- BI